Vaccinaties

 • Verontreinigde en gevaarlijke deeltjes in vaccins

  Tijdens het productieproces van vaccins als HPV (baarmoederhalskanker vaccin) en BMR (bof, mazelen, rode hond vaccin) blijken er vreemde deeltjes in terecht te komen. Deze verontreinigingen kunnen een verklaring vormen voor de stijging in het aantal bijwerkingen van een vaccinatieprogramma. De [highlight]verontreinigingen worden niet door het lichaam afgebroken maar komen in weefsels en organen terecht, waar ze chronische ontstekingen veroorzaken[/highlight]. Recente meldingen van de reacties op vaccins zijn onder andere koorts, epilepsie, spraakverlies, spierpijn, problemen bij het lopen en overgevoeligheid. Deze reacties kunnen allemaal door de verontreinigingen worden verklaard.

  Wetenschappers van de Nationale Raad voor Onderzoek in Italië testten 44 gewone vaccins, waaronder BMR, HPV, verschillende griepvaccins en DKT (difterie, kinkhoest, tetanus). Sommige vaccins bevatten wel twintig verschillende vreemde deeltjes. De verontreinigingen werden ontdekt met meetapparatuur die veel gevoeliger was dan die waarmee de fabrikant zelf kwaliteitscontroles uitvoert. De wetenschappers denken dat de verontreiniging ergens in het productieproces plaatsvindt.

  De deeltjes worden via het bloed door het hele lichaam vervoerd, dus het is niet te voorspellen of en waar ze een reactie veroorzaken. Dat hangt af van waar de deeltjes terechtkomen. Ook als er niet meteen een reactie volgt, kunnen de deeltjes lange tijd in het lichaam aanwezig blijven, want ze kunnen niet worden afgebroken. De onderzoekers gaan ervan uit dat de medicijnenfabrikanten die de vaccins hebben gemaakt zich niet bewust zijn van de verontreinigingen. Dat verklaart waarom bepaalde reacties niet in de bijsluiter staan.

  Bronnen:
  – International Journal of Vaccines and Vaccination, 2017; 4: 00072; doi: 10.15406/ijvv.2017.04.00072
  Medisch Dossier

 • Uitbraak bof bij gevaccineerde kinderen

  Kinderen die gevaccineerd zijn tegen bof kunnen de ziekte alsnog krijgen, zeggen Amerikaanse gezondheidsfunctionarissen. Ze proberen te begrijpen waarom er in het afgelopen jaar een uitbraak is geweest met vijf keer zoveel gevallen als normaal. Deze uitbraak deed zich grotendeels voor in de staat Washington, met 367 gevallen; de meeste daarvan waren gevaccineerde kinderen. Maar ook in de rest van de VS is een plotselinge stijging te zien: 5300 gevallen in 2016 tegenover ongeveer 1000 gevallen in het jaar daarvoor.Ongeveer 90 procent van de kinderen in Washington die de bof kregen, had alle vaccinaties gehad, zegt Paul Throne, directeur van het vaccinatieprogramma in deze westelijke staat.

  Gemuteerd virus
  Wetenschappers vermoeden dat er sprake is van een gemuteerd virus, waardoor het vaccin niet meer afdoende is. Sowieso was het altijd al zo dat, [highlight]ondanks de BMR-injecties (bof, mazelen, rode hond), kinderen soms toch één van de ziekten krijgen[/highlight]. Een probleem is dat artsen niet altijd weten hoe ze de ziekte moeten behandelen, omdat ze nooit eerder een geval van de bof hebben meegemaakt. Bof verspreidt zich door hoesten, niezen en via speeksel (zoenen of het delen van eten en drinken). Mensen die besmet zijn, kunnen anderen zeven dagen voordat ze zelf symptomen krijgen al besmetten, en nog acht dagen daarna.

  De ziekte veroorzaakt zwelling van de speekselklieren, koorts, hoofdpijn en vermoeidheid. In zeldzame gevallen kan de bof tot hersenvliesontsteking leiden.

  Bron: ABC News, 7 februari 2017

 • Vaccins gelinkt aan neurologische problemen, zoals ADHD en bipolaire stoornis

  Vaccins zoals de BMR (bof, mazelen en rodehond) en met name de jaarlijkse griepprik, zijn gerelateerd aan een aantal neuro-psychiatrische aandoeningen, zoals obsessieve-compulsieve stoornis (OCS), ADHD, bipolaire stoornis en depressie, blijkt uit een nieuwe studie. Hoewel de onderzoekers zeggen dat ze geen oorzakelijk verband aan kunnen tonen, treden de aandoeningen binnen enkele dagen en weken na de vaccinatie op.

  De onderzoekers hebben de vaccin-geschiedenis van kinderen in de leeftijd van 6 tot 15 jaar onderzocht, die zijn gediagnosticeerd met een neuro-psychiatrische aandoening. Ze werden vervolgens vergeleken met kinderen die geen aandoening hebben. De sterkste link werd gevonden bij gevallen van anorexia, waar 21 procent van de kinderen een vaccinatie in de zes maanden voorafgaand aan de diagnose heeft gehad. Gevolgd door OCS en nerveuze tics, waar 16 procent van de gevallen recent was ingeënt.

  Griepprik het vaakst gelinkt aan aandoeningen
  De griepprik werd het vaakst aan aandoeningen gelinkt. In de griepprik zit nog steeds thiomersal, een op kwik gebaseerd conserveermiddel. De bevindingen van de onderzoekers van Pennsylvania State University college of medicine zijn in overeenstemming met onderzoeken uit andere landen, die ontdekten dat mensen die de H1N1 griepprik kregen meer kans hebben op het ontwikkelen van narcolepsie.

  Ze vermoeden dat de [highlight]vaccins en de griepprik in het bijzonder invloed hebben op het immuunsysteem, welke de ontwikkeling van de hersenen beïnvloedt[/highlight]. Alle problemen die ze waarnamen kunnen worden aangemerkt als auto-immuun aandoeningen.

  Bron: Frontiers in Psychiatry, 2017, doi: 10.3389/fpsyt.2017.00003

 • 3 redenen waarom een medisch scheikundige zijn kinderen niet laat vaccineren

  In plaats van een onbewezen hypothese te gebruiken om twijfelende ouders over de streep te trekken hun kind te laten vaccineren, zouden eigenlijk de voorstanders van het vaccineren de veiligheid en effectiviteit van die vaccinaties in twijfel moeten trekken. Een gezonde sceptische blik met betrekking tot een groot aantal vaccinaties die worden ‘opgedrongen’ aan het volk zou de gezondheid van hun kind erg ten goede kunnen komen.

  Mijn achtergrond als medisch scheikundige leert me hoe te vertrouwen op bewezen onderzoek. Ik heb geleerd om minder gevoelig te zijn voor emotionele argumenten en meer gevoelig te zijn voor feiten die ondersteund worden door reproduceerbaarheid. Dit is één van de hoofdregels van de wetenschappelijke methode. Het verwijst naar het vermogen van een test of experiment om nauwkeurig gereproduceerd te worden. Als ouder heb ik de verantwoordelijkheid om mijn opleiding te gebruiken bij het nemen van beslissingen voor mijn gezin, zeker wanneer het gaat om potentieel gevaarlijke vaccinaties. Vanuit mijn eigen onderzoek heb ik kennis van verborgen feiten waarvan iedere ouder op de hoogte zou moeten zijn.

  Hier zijn de drie voornaamste redenen waarom ik mijn eigen kinderen niet wil laten vaccineren:

  Reden 1: gevaccineerd zijn betekent niet altijd immuun zijn
  De bedoeling van een vaccinatie is dat deze de natuurlijke afweer van het lichaam opwekt. Doordat zwakke of dode geïnfecteerde middelen ingebracht worden, wordt er vanuit gegaan dat het lichaam een adequate immuunreactie zal creëren.

  En terwijl dit idee meer dan tweehonderd jaar oud is, is het lang niet zo effectief als de farmaceutische bedrijven, artsen en overheidsinstellingen je willen doen geloven. [highlight]Op z’n best geven vaccinaties ons immuunsysteem alleen een tijdelijke boost[/highlight]. Dat is omdat je immuunsysteem zo is geprogrammeerd dat het de aanvallende indringers, die door je biologische ingangen binnen zijn gekomen (zoals je neus, mond, ogen) herkent. [highlight]Het werkt niet naar behoren wanneer er een infectie in je lichaam wordt gebracht met een naald[/highlight]!

  De wereldgezondheidsorganisatie (WHO) benadrukt dit feit in hun verslag genaamd ‘Immunization, Vaccines and Biologicals’. Ze schrijven dat [highlight]‘Kinderen onder de twee jaar niet consequent een immuniteit ontwikkelen na een vaccinatie’[/highlight]. Daarom kunnen vaccinaties ‘onder de radar vliegen’ van ons immuunsysteem. Dit verzwakt niet alleen het immuunsysteem, maar het maakt veel vaccinaties inactief en de geschiedenis bewijst dat dit het geval is…

  Het poliovaccin
  Polio is de meest gevreesde ziekte kinderziekte. Het heeft gedurende de menselijke geschiedenis vele verlammingen en doden veroorzaakt. De wereld maakte een dramatische verhoging van het aantal poliogevallen door in 1910. Epidemieën waren geen uitzonderlijke gebeurtenissen. Ze waren de drijvende kracht achter de grote race om een poliovaccin te ontwikkelen. Het vaccin werd ontwikkeld in 1953 en een orale versie volgde kort daarop. Maar de vaccinaties kwamen te laat. [highlight]Dankzij een betere hygiëne, zuiver water en gezonde voeding was het aantal polio-infecties al enorm gezakt[/highlight], zoals gedocumenteerd in mijn boek Over-The-Counter Natural Cures. En dat is maar goed ook, want [highlight]beide vormen vaccinaties waren een totale mislukking. Sterker nog, in plaats van polio te voorkomen veroorzaakten ze het juist[/highlight]!

  Medische tijdschriften overal ter wereld hebben deze uitkomsten laten zien. The Medical Journal of Australia ontdekte in 1951 al de relatie tussen profylactische inentingen en het begin van poliomyelitis (“the relation of prophylactic inoculations [polio vaccines] to the onset of poliomyelitis [polio]”).

  En de trend heeft doorgezet. In een artikel uit 2007 genaamd “Nigeria Fights Rare Vaccine-Derived Polio Outbreak”, [highlight]liet Reuters zien hoe het vaccin zelf de uitbraak van polio in Nigeria, Tsjaad en Angola veroorzaakte[/highlight].

  En volgens The Indian Journal of Medical Ethics raakten alleen al [highlight]in 2011 47.500 kinderen verlamd door het poliovaccinatieprogramma dat door Bill Gates was gelanceerd: van de kinderen die ziek werden door het vaccin gingen er twee keer zoveel dood als van degenen die geïnfecteerd werden door de ‘wilde’ polio[/highlight]!

  Kinkhoest
  Hetzelfde gebeurde in het geval van het kinkhoestvaccin. Tussen 1900 en 1935 waren de sterftecijfers als gevolg van kinkhoest gedaald tot 79% in de Verenigde Staten, terwijl het vaccin pas werd geïntroduceerd in 1940. Vandaag de dag zijn degenen die ‘immuun’ zijn het meest vatbaar voor het krijgen van kinkhoest.

  Onderzoekers van het Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vergelijkbaar met het RIVM in Nederland, bepaalden in 2002 [highlight]dat het aantal kinderen dat doodgaat aan kinkhoest aan het stijgen is, ondanks het recordaantal gevaccineerden[/highlight]. In 2009 erkende The Atlanta Journal-Constitution deze trend ook. In dit artikel, getiteld ‘Kinkhoestvaccins niet zo krachtig als verwacht’ markeerde de publicatie een recente bundeling van 18 met kinkhoest geïnfecteerde studenten. 17 van deze studenten, dus 95% van de geïnfecteerden, waren gevaccineerd met een vijfvoudige dosis van een DTaP-vaccinatie.

  Mazelen, de bof en rode hond
  Met het mazelenvaccin is het niet anders. In 1957 werd de BMR-vaccinatie breed ingezet in een poging de mazelen, de bof en rode hond uit te roeien. Het Amerikaanse CDC beweerde dat het de bof zou doen laten verdwijnen in de Verenigde Staten nog voor het jaar 2010. Maar [highlight]in plaats van preventie van de bof en mazelen heeft het vaccin in werkelijkheid voor wijdverspreide epidemieën gezorgd[/highlight]. Uitbraken zijn de norm geworden. En degenen die het meest hebben geleden waren gevaccineerd en dus ‘immuun’.

  [highlight]Tussen 1983 en 1990 was er een toename van 423% van mazelengevallen onder gevaccineerde personen. In 2006 vond de grootste mazelenuitbraak plaats in twintig jaar. Van de mensen die geïnfecteerd raakten was 63% gevaccineerd[/highlight]. Dit toonde Neil Miller aan in ‘Vaccines: Are They Safe and Effective?’ Anderen vonden vergelijkbare resultaten.

  In The Journal of Infectious Diseases schreven wetenschappers van de Vanderbilt University School of Medicine: ‘Ononderbroken mazelenuitbraak in een hooggevaccineerde populatie’. In zijn boek How to Raise a Healthy Child In Spite of Your Doctor [highlight]toonde de inmiddels overleden dr Robert Mendelsohn aan dat het 14x waarschijnlijker is dat gevaccineerde personen de bof krijgen dan ongevaccineerde personen[/highlight].

  Deze bizarre vaccinatiefiasco’s leidden bij het Departement van volksgezondheid van Iowa tot de conclusie dat ‘…ons meest belangrijke wapen om de gezondheid van de bevolking van de Verenigde Staten te beschermen tegen de bof, namelijk met 2 doses van het BMR-vaccin, onvoldoende bescherming biedt.

  Zelfs The Mayo Clinic, een instituut waar reguliere geneeskunde regeert, stelt dat ‘Vaccinatiemislukkingen een toegenomen waarschijnlijkheid zijn geworden.’

  Het griepvaccin
  Het [highlight]griepvaccin is bewezen net zo waardeloos te zijn. In 2007 rapporteerde het Amerikaanse CDC dat het ‘geen of lage effectiviteit biedt’ tegen griep of griepachtige ziekten.[/highlight] De gegevens lieten zien dat het griepvaccin niet meer dan 14% beschermde van degenen die het ontvingen. En dit was geen uitzondering, het vaccin is zelden effectiever dan dat. Zelfs The New York Times rapporteerde dat ‘Het griepvaccin, dat al meer dan veertig jaar wordt aanbevolen voor mensen van 65 jaar en ouder, zijn reputatie aan het verliezen is als een effectieve manier om het virus af te weren.’

  Artsen die hun huiswerk doen, begrijpen dat vaccinaties ineffectief zijn. Dr Ira Goodman, een [highlight]chirurg van Loyola Medical School is één van hen. Via emailcontact liet hij me weten dat hij tegen vaccineren is, simpelweg omdat ‘ze niet werken’[/highlight]!

  De mislukking van de vaccinaties is eindelijk mainstream gegaan. Maar in plaats van toegeven dat ze geen bescherming bieden, pushen gezondheidsdiensten en de farmaceutische industrie voor MEER vaccinaties als oplossing. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de hoeveelheid regelrechte gifstoffen die deze experimentele brouwsels bevatten, deze zijn angstaanjagend.

  Reden 2: vaccinaties stellen kinderen bloot aan gifstoffen
  Volgens de informatiebladen uitgegeven door het CDC en FDA (vergelijkbaar met resp. het Nederlandse RIVM en het VWA) [highlight]zitten vaccinaties boordevol met gifstoffen. Ze bevatten grote hoeveelheden chemicaliën, zware metalen en allergenen[/highlight]. Daarnaast bevatten ze ook diverse verwerpelijke ingrediënten zoals niercellen afkomstig van apen en geaborteerd foetusweefsel.

  [highlight]Formaldehyde is één van de vele chemicaliën die wordt aangetroffen in vaccinaties. En volgens de FDA is het zo dat ‘buitensporige blootstelling aan formaldehyde kanker kan veroorzaken’[/highlight]. Een ander ingrediënt in de cocktail is een chemische stof die bekend staat onder de naam 2-Fenoxyethanol. Deze stof komt met de waarschuwing dat het ‘het centrale zenuwsysteem kan onderdrukken en braken en diarree kan veroorzaken, wat kan leiden tot uitdroging bij kinderen’. En dat is slechts het tipje van de ijsberg. Als aanvulling op kwik en aluminium [highlight]bevatten veel vaccinaties ook antibiotica zoals neomycine, polymyxine B, streptomycine en gentamicine. Die medicijnen zijn niet eens toegestaan voor niet-geïnfecteerde kinderen[/highlight]!

  Ondanks deze opkomende giftige dreiging stond er in het Parenting Magazine een artikel waarin dr Paul Offit stelde dat ‘In theorie zouden gezonde kinderen zelfs tot 100.000 vaccinaties in één keer moeten kunnen krijgen.’ Meent hij dit serieus?! Hij zal die theorie in ieder geval nooit testen op mijn kinderen! Ik vraag me af of hij zichzelf zo vaak zou willen steken om te bewijzen dat dat goed gaat. Ik heb talrijke artsen ondervraagd via email en telefoon om uit te vinden of zij Dr Offit’s ideeën deelden. Dat deden ze niet. [highlight]Dr Suzanne Humphries was onvermurwbaar in haar stelling: ‘Vaccinaties stellen kinderen bloot aan het risico van het krijgen van een vorm van een nierziekte genaamd nefrotisch syndroom[/highlight]. Dit kan veroorzaakt worden door een algemeen voorkomend ingrediënt: Bovine Serum Albumin. Artsen geven de kinderen dan gewoon steroïden om de symptomen te onderdrukken, zonder te weten wat de oorzaak is’.

  [highlight]Als ouders meer bewijs willen van de giftigheid dan kunnen ze de bijsluiter lezen van de vaccins[/highlight]. De bijsluiter van het DTP-vaccin van Sanofi Pasteur waarschuwt dat ‘Een overzicht van het Institute of Medicine (IOM) heeft bewijs gevonden voor een oorzakelijk verband tussen onderdelen van het tetanusvaccin en zowel brachialisneuropathie als het Guillain-Barré syndroom (beide aandoeningen gaan gepaard met pijn en verlies van zenuwfuncties)’. Makers van het Tripedia vaccine for DTP hebben vastgesteld dat dergelijke gevolgen zo frequent voorkomen dat ze hiervan een overzichtslijst hebben moeten maken. [highlight]Mogelijke bijwerkingen[/highlight]:

  • wiegendood (Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)
  • anafylactische reactie
  • cellulitis (een bacteriële huidinfectie)
  • autisme
  • stuiptrekkingen/epileptische aanvallen
  • hersenfunctiestoornissen
  • lage spierspanning en -kracht
  • schade aan de zenuwen
  • hyperventilatie/apneu

  [highlight]Dit zijn ontzettend goede redenen om het al dan niet laten vaccineren van je kind nog eens goed te heroverwegen[/highlight]. Voorstanders van het vaccineren zullen je vertellen dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen deze risico’s maar dat zou alleen maar waar zijn als vaccinaties de enige weg zouden zijn naar immuniteit.

  Reden 3: Kinderen kunnen zelf op een natuurlijke manier immuniteit opbouwen
  We lopen allemaal het risico op verschillende ‘biologische aanvallers’. Onzichtbare bedreigingen zijn overal. Een enkel gram ontlasting kan meer dan 10 miljoen virussen, 1 miljoen bacteriën, 1.000 parasitaire cysten en 1.000 parasitaire eitjes bevatten.

  [highlight]Het doel is om deze risico’s te minimaliseren door onze immuniteit op een natuurlijke manier te verhogen[/highlight]. In het boek Over-The-Counter Natural Cures, heb ik aangetoond hoe aangeboren en aangepaste immuniteit zich op een natuurlijke manier gedragen bij biologische aanvallers. Maar je moet deze ‘poortwachters’ [highlight]ondersteunen met de juiste voeding, hygiëne, goede riolering en natuurlijke medicijnen[/highlight] zoals bijvoorbeeld Andrographis (een natuurlijk Ayurvedisch kruid). [highlight]Zoals het eenvoudigweg wassen van de handen het dodental onder kinderen met miljoenen omlaag heeft gebracht, zo helpen gezonde gewoonten blootstelling aan virussen en bacteriën te minimaliseren en ons natuurlijke immuunsysteem een boost te geven[/highlight]. De wetenschap die dit bevestigde won in 2011 de Nobelprijs!

  Bruce Beutler en Jules Hoffmann ontdekten dat we zijn ‘geprogrammeerd’: speciale receptoren herkennen die vreemde indringers en als reactie hierop wordt ons immuunsysteem in een hogere staat van paraatheid gebracht. Ralph Steinman ontdekte daarna [highlight]dat speciale cellen van het immuunsysteem de unieke capaciteit bevatten om het immuunsysteem zodanig te laten reageren dat alle biologische aanvallers van het lichaam worden opgeruimd. En dit alles gebeurt zonder vaccinaties[/highlight]!

  Daling van ziekten niet door vaccinaties
  Verder onderzoek heeft aangetoond dat de [highlight]historische daling van infectieziekten, waar ouders nu tegen laten vaccineren, niet het resultaat is van inenting[/highlight], zoals de artsen blindelings en foutief aannemen. De [highlight]afname begon al jaren voordat de vaccinaties werden geïntroduceerd, met dank aan verbeterde leefomstandigheden, goede hygiëne, goede riolering en goede voeding die de natuurlijke immuniteit hebben verhoogd[/highlight].

  En waarom is het dat terwijl bijna 50 miljoen mensen stierven aan de Spaanse griep in 1918 het sterftecijfer 2 tot 5% was? Dat betekent dat 95 tot 98% van degenen die de griep kregen volledig herstelden. Dat zegt niets over de honderden miljoenen mensen die wel in contact kwamen met het virus maar het helemaal nooit kregen. Het verschil zit hem in het individuele immuunsysteem. De conclusie is dat je leefgewoonten van grote invloed zijn, zoals aangetoond in de Nobelprijswinnende wetenschap. Werk daarmee om bescherming te krijgen!

  Er is geen wondermiddel tegen infecties maar je hebt wel opties. Besef goed dát er echt geen wondermiddel is en dat ondanks de beste inspanning die je je kunt getroosten als het gaat om voeding, hygiëne en goede riolering het immuunsysteem nog steeds kan falen. Gelukkig kunnen dan in veel gevallen medicijnen helpen. Met al de wetenschappelijke snufjes die er voorhanden zijn ben ik in ieder geval niet van plan om de gezondheid van mijn kinderen te riskeren door een antieke vaccinatietheorie te volgen noch ze de giftige brouwsels die deze bevatten te geven. Dat maakt me zeker geen religieuze idioot of iets dergelijks. Het betekent simpelweg [highlight]dat ik een geïnformeerde en bezorgde ouder ben, met gezonde kinderen die niet afhankelijk zijn van risicovolle medicijnen of ‘kudde-immuniteit’[/highlight]. En aangezien kudde-immuniteit niets meer is dan een antieke theorie, en niet iets dat kinderen beschermt tegen infecties, zouden voorstanders van vaccinaties zich echt helemaal niet moeten bemoeien met mijn niet-gevaccineerde kinderen!

  Bronnen:
  The People’s Chemist
  aHealthylife

 • Staat aansprakelijk gesteld om gevolgen vaccinatie Mexicaanse griep

  Ouders van kinderen die ziek zijn geworden als gevolg van inenting tegen de Mexicaanse griep, stellen de Nederlandse staat aansprakelijk. Het gaat om veertien [highlight]kinderen die een ernstige slaapziekte hebben ontwikkeld na een inenting in 2009[/highlight]. Dat bevestigt letselschadeadvocaat John Beer na berichtgeving van EenVandaag hierover.

  Het gaat om het middel [highlight]Pandemrix van farmaceut GlaxoSmithKline[/highlight]. Volgens Beer wijst internationaal onderzoek uit dat er zeer waarschijnlijk een [highlight]verband is tussen deze prik en de slaapziekte narcolepsie[/highlight]. Deze aandoening verstoort het slaap-waakritme.

  “We eisen in de eerste plaats erkenning van de overheid en in de tweede plaats een financiële oplossing”, aldus Beer. Volgens hem [highlight]worden in Zweden, Finland en Noorwegen ouders van kinderen met deze problemen al gecompenseerd[/highlight]. In Nederland tot dusver niet.

  Letselschade-advocaat John Beer vertegenwoordigt de ouders van de groep van 14. “Wij zijn er echt van overtuigd dat dit zeer ernstig is en dat het zeer ernstige ingrijpende gevolgen heeft voor een heel mensenleven. Op alle fronten eigenlijk worden die kinderen benadeeld, dat mag de overheid zich wel aanrekenen.”

  Beer is dan ook hoopvol gestemd dat de Nederlandse Staat overgaat tot een ruime schadevergoeding: “Het is echt onze bedoeling om de overheid ervan te overtuigen dat hier sprake is van [highlight]zeer ernstige schade die een leven lang problematiek tot gevolgen heeft[/highlight][highlight][/highlight]. En dan kun je de mensen niet met een schijntje afschepen.”

  Het [highlight]aantal Nederlandse meldingen van narcolepsie na de inenting blijft oplopen[/highlight]. Volgens Bijwerkingeninstituut Lareb staat de teller nu op 29.

  Bronnen: 
  EenVandaag
  NU.nl

 • 64 Japanse vrouwen klagen overheid aan wegens ellende na baarmoederhalskanker vaccinatie

  Een groep van advocaten begeleidt 64 Japanse vrouwen in hun rechtszaak omdat zij ernstige gezondheidsproblemen hebben gekregen nadat ze gevaccineerd waren tegen baarmoederhalskanker. De vrouwen voelen zich slachtoffer en eisen een schadevergoeding van de regering en de fabrikant die het vaccin produceert.

  In eerste instantie zullen de slachtoffers, met name tieners, ieder een schadevergoeding eisen van 15 miljoen Yen (132.000 euro), met een totaal van 960.000.000 Yen (8,4 miljoen euro). Dit bedrag willen zij later nog verhogen afhankelijk van hun symptomen. De slachtoffers hebben [highlight]ernstige gezondheidsproblemen zoals pijn over het hele lichaam[/highlight].

  De gemiddelde leeftijd van de groep vrouwen die de rechtszaak aanspannen is 18.[highlight] Ze kregen de vaccinatie toen ze tussen de 11 en 16 jaar oud waren. De vrouwen wijzen er vooral op dat de baarmoederhalskanker vaccins zenuwaandoeningen en andere problemen veroorzaken door overmatige immuunreacties[/highlight]. De advocaat beweert dat de regering de goedkeuring van de ziekmakende vaccins op een illegale manier heeft verkregen, en wijzen zij hiernaast ook op de productaansprakelijkheid van de fabrikant.

  “Wij streven ernaar om de verantwoordelijkheden van de overheid en de fabrikant te verduidelijken door middel van dit soort rechtszaken, zodat slachtoffers kunnen leven zonder angst.” Zo pleitte Masumi Minaguchi, één van de advocaten.

  Baarmoederhalskanker vaccins werden in april 2013 opgenomen in routine vaccinatieprogramma’s voor tienermeisjes. Gardasil van het bedrijf GlaxoSmithKline (GSK) en Cervarix van het bedrijf Merck Sharpe & Dohme (MSD) werden gebruikt bij tieners tussen de 12 en 16 jaar oud. (bron) Maar in juni van dat jaar [highlight]stopte de overheid deze programma’s abrupt na het ontvangen van rapporten over gezondheidsklachten en schade aan de gezondheid[/highlight]. In Nederland wordt Cervarix toegepast bij meisjes vanaf 9 jaar. (bron)

  Ondertussen blijft de Japan Pediatric Society en zelfs 16 andere instellingen aansporen op het gebruik van het vaccin. Volgens hen “is het duidelijk dat ze effectief zijn in het voorkomen van baarmoederhalskanker”.

  Gratis eBook “Het grote gevaar van het HPV-vaccin”

  Steeds meer kinderartsen wereldwijd bevelen het HPV-vaccin niet aan vanwege de risico’s en onvoldoende bewijs van de werking ervan. Dit onthullende gratis eBook geeft een volledige kijk op de nadelen en gevaren van de HPV-vaccinatie waardoor meisjes van 12 en 13 en hun ouders een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Klik hier voor gratis download.

  Bron: Japan Times

 • Honden massaal overleden na Nobivac L4 vaccinatie

  Duizenden honden in Groot-Brittannië zijn ziek geworden of overleden na een inenting die de dieren zou moeten beschermen tegen bacteriële infecties. [highlight]Dierenorganisaties waarschuwen nu voor de bijwerkingen van het vaccin tegen leptospirose of rattenziekte[/highlight].

  Ondanks de waarschuwingen wordt het vaccin nog steeds verstrekt, meldt de Britse Daily Telegraph. [highlight]Uit officiële stukken blijkt dat minstens 120 honden zijn overleden na de Nobivac L4 prik[/highlight].

  Nobivac L4 vaccin
  Toezichthouders hebben de laatste twee jaar 2000 meldingen binnengekregen van honden die bijwerkingen kregen of zijn gestorven na het vaccin. Hoewel rattenziekte nierproblemen kan veroorzaken en in extreme gevallen kan leiden tot sterfte, wordt het vaccin niet routinematig aan honden gegeven.

  Het Nobivac L4 vaccin wordt gemaakt door MSD Animal Health, een dochteronderneming van Merck Sharp & Dohme en is verkrijgbaar in heel Europa. [highlight]Het leidt volgens hondeneigenaren onder meer tot epileptische aanvallen, opgezette klieren en blindheid. Carol Blackburn-Harvey zei dat haar hond binnen enkele weken na de vaccinatie was overleden.[/highlight]

  Hond van Carol Blackburn-Harvey overleden na inenting van Nobivac L4 vaccin
  Hond van Carol Blackburn-Harvey overleden na inenting van Nobivac L4 vaccin

  Problemen bewust verdoezeld
  Er is inmiddels een onderzoek ingesteld naar het vaccin, hoewel autoriteiten niet willen zeggen hoeveel dieren er slachtoffer van zijn geworden. Volgens hondeneigenaren [highlight]wordt de ware omvang van het probleem bewust verdoezeld[/highlight].

  [highlight]Hondenfokker Bridgette Evans zei dat elke hond die ze Nobivac L4 heeft gegeven, last kreeg van bijwerkingen.[/highlight] “Dierenartsen willen niet toegeven dat het vaccin risico’s met zich meebrengt,” zei ze. “Kerngezonde honden zijn eraan gestorven.”

  Wat is het Nobivac L4 vaccin?
  Nobivac L4 is een geïnactiveerd vaccin tegen leptospirose bij honden. Het vaccin kan worden gebruikt in plaats van de huidige bivalente vaccins en kan worden toegediend vanaf een leeftijd van zes weken, gevolgd door een herhalingsvaccinatie vier weken later. Het vaccin biedt 12 maanden lang bescherming. Oudere honden, die voor het eerst worden gevaccineerd met het nieuwe vaccin Nobivac L4, dienen een eenmalige boostervaccinatie te ondergaan. (bron)

  Bron: Telegraph.co.uk

 • 1-jarig Belgisch peutertje overlijdt twee dagen na combinatievaccin

  In België wordt onderzoek gedaan naar het verdachte overlijden van de 1-jarige Milow uit het West-Vlaamse Westrozebeke. De ouders denken dat het jongetje is overleden als gevolg van de vaccinaties die hij twee dagen voor zijn dood kreeg.

  Het was moeder Finlay die ontdekte dat het jongetje niet meer bewoog. “Ik wilde hem fruitpap geven. Maar hij lag stil in zijn bedje en zag blauw.” De vader belde meteen de hulpdiensten. Het kind werd nog drie kwartier gereanimeerd, maar in het ziekenhuis in Roeselare konden de artsen niets anders dan zijn dood vaststellen.”Eerst werd gedacht aan wiegendood,” aldus oma Lieve. “Maar een arts zei later dat Milow niet is gestorven aan wiegendood, maar aan de gevolgen van een griepinfectie met koortsstuipen.”

  [highlight]Twee dagen voor zijn dood is de kleine Milow ’s-avonds nog op consultatie geweest bij Kind en Gezin, waar hij twee inentingen kreeg[/highlight]. De ouders en grootmoeder leven nu al een maand met het vermoeden dat de spuitjes de doodsoorzaak zijn.

  Twee spuiten met zeven vaccins in vijf minuten
  “We hebben onze twijfels over de manier waarop de vaccinaties werden toegediend,” zei vader Kenzy Vangheluwe. “[highlight]In vijf minuten tijd werden twee spuiten met in totaal zeven vaccins gegevens. Zo’n cocktail is heel veel. Niet ieder kind kan zoiets aan[/highlight]. De ochtend na de spuitjes had Milow ineens koorts. De dag daarna leek het te verbeteren, maar ’s middags is hij overleden.”

  De ouders weten na meer dan een maand na de dood van hun 15 maanden oude peuter nog altijd niet wat de doodsoorzaak is. “[highlight]We worden van het kastje naar de muur gestuurd[/highlight],” aldus Kenzy. “Zo kunnen we de dood van Milow geen plaats geven.”

  “Dit is geen op zichzelf staand geval”
  Woordvoerder van het parket Johan Lescrauwaet reageerde: “Een onderzoek vergt nu eenmaal tijd. Er is niet alleen de autopsie, maar ook een toxicologisch onderzoek. ” “We zeggen niet dat het onmogelijk is, maar er is nog nooit een peuter overleden na het toedienen van een combinatievaccin,” zei woordvoerster van Kind en Gezin Leen Du Bois.

  Oma Lieve heeft intussen een Facebook groep aangemaakt voor ouders met soortgelijke ervaringen. “Al drie mensen hebben contact opgenomen met de boodschap dat zij na een vaccinatie hetzelfde meemaakten,” zei ze. “Dit is geen op zichzelf staand geval.”

  Bron: Nieuwsblad.be

 • Duizenden meisjes ernstig ziek door HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

  Toen de Britse Caron Ryalls haar 13-jarige dochter Emily liet vaccineren tegen baarmoederhalskanker, dacht ze dat dit de beste manier was om de gezondheid van haar dochter te beschermen. Maar de afgelopen vier jaar zijn een hel geweest voor het gezin. Twee weken na de eerste HPV-injectie begon Emily duizelig en misselijk te worden.

  De symptomen werden na de tweede en derde inenting steeds erger. Emily werd een aantal keren opgenomen met borst- en buikpijn en ademhalingsproblemen. “Eén keer kon ik de ene kant van mijn lichaam niet meer bewegen,” aldus de inmiddels 17-jarige Emily. “Ik wist niet wat er gebeurde.”

  [highlight]Emily is één van de vele duizenden tienermeisjes die sinds een routinevaccinatie aan een slopende ziekte lijden.[/highlight] Vóór de inentingen was Emily uit West Yorkshire kerngezond. Ze deed aan hockey, atletiek en was goed in dansen. Ze haalde goede cijfers en had een mooie toekomst voor zich.

  Emily’s aandoening werd gemeld bij de Britse toezichthouder op het gebruik van medicijnen, MHRA, waar in de afgelopen 10 jaar liefst 22.000 bijwerkingen van 13 verschillende routinevaccinaties tegen griep, BMR, tetanus, difterie en polio zijn gemeld.

  Ernstige bijwerkingen bij duizenden meisjes
  In totaal traden bij 8228 meisjes bijwerkingen op na het HPV-vaccin, waarvan 2587 waren aangemerkt als “serieus”. De waakhond zei dat het in werkelijkheid gaat om veel meer bijwerkingen omdat veel gevallen niet worden gemeld.

  De Britse toezichthouder schat 10 procent van alle meldingen binnen te krijgen, waardoor het aantal meisjes met bijwerkingen als gevolg van het HPV-vaccin gemakkelijk kan oplopen naar enkele tienduizenden. Desalniettemin is het instituut van mening dat de risico’s van het vaccin niet opwegen tegen de voordelen.

  Bij ieder doktersbezoek werd het gezin Ryalls raar aangekeken. Elke keer dat het HPV-vaccin ter sprake kwam, nam de huisarts een vijandige houding aan. “We zijn ’s morgens allemaal moe Emily,” kreeg ze te horen toen ze klaagde dat ze vaak compleet uitgeput is.

  De Britse gezondheidsdienst NHS zei dat het vaccinatieprogramma “zeer effectief” is gebleken. [highlight]Andere landen nemen juist maatregelen vanwege het toenemende aantal meisjes dat last heeft van bijwerkingen.[/highlight]

  Japanse overheid raadt HPV-vaccin niet aan
  Op de Deense tv was vorig jaar een [highlight]documentaire te zien over het grote aantal meisjes dat blijvende schade heeft overgehouden aan het vaccin. Sommige van die meisjes zitten in een rolstoel.[/highlight] Afgelopen jaar besloot de Japanse overheid het HPV-vaccin niet langer aan te raden vanwege de mogelijke bijwerkingen.

  In een artikel in het tijdschrift Clinical Rheumatology schreef dr. Manuel Martinez-Lavin, die al 30 jaar mensen met chronische pijn behandelt, dat [highlight]artsen moeten weten dat er een mogelijk verband is tussen HPV-vaccinatie en aandoeningen als posturale orthostatische tachycardie syndroom (POTS) en fibromyalgie[/highlight].

  De familie Ryalls heeft samen met 80 andere Britse families besloten actie te ondernemen. Ze hebben een groep opgericht om meisjes die na het HPV-vaccin bijwerkingen hebben gekregen samen te brengen: de Association for HPV Vaccine Injured Daughters (AHVID).

  Emily Ryall is één van de vele duizenden tienermeisjes die sinds een routinevaccinatie aan een slopende ziekte lijden. Hier samen met haar moeder Caron.
  Emily Ryall is één van de vele duizenden tienermeisjes die sinds een routinevaccinatie aan een slopende ziekte lijden. Hier samen met haar moeder Caron.

  Er zijn twee merken HPV (humaan papillomavirus) vaccins tegen baarmoederhalskanker: Gardasil en Cervarix. Gardasil wordt op de markt gebracht door het bedrijf Sanovi Pasteur MSD en Cervarix door het bedrijf GlaxoSmithKline. Gardasil wordt in de Verenigde Staten gebruikt en Cervarix in Nederland en Europa. Er is geen reden om aan te nemen dat het éne vaccin veiliger zou zijn dan het andere.

  Er is nog geen informatie bekend over hoe lang het HPV-vaccin “beschermt”. Uitspraken hierover variëren van 2 jaar tot 20 jaar. De leeftijd waarop in Nederland een meisje het HPV-vaccin krijgt is 12 jaar. De gemiddelde leeftijd waarop HPV optreedt is 48 jaar.

  De prik werkt niet meer tegen de tijd dat het meisje de leeftijd bereikt waarop een vrouw het grootste risico loopt op baarmoederhalskanker als gevolg van het HPV virus. [highlight]Elke prik bevat trouwens een hoge dosis aluminium, een stof die bekend staat als zenuwgif en het zenuwstelsel aantast.[/highlight] Op het internet vind je vele [highlight]berichten over meisjes die ernstige bijwerkingen vertonen of overlijden (bron) na toediening van Cervarix of Gardasil[/highlight]. Zelfs wetenschappers spreken over een “gezondheids-experiment” omdat nog niet bewezen is dat het vaccin daadwerkelijk in staat is om baarmoederhalskanker te voorkomen. En als het zo zou zijn dat het vaccin zou beschermen tegen baarmoederhalskanker, dan beschermt het vaccin daarmee natuurlijk niet automatisch tegen baarmoedermondkanker of baarmoederkanker.

  Voor meer informatie over gezond opgroeien zonder vaccins verwijs ik jullie naar de website www.vaccinvrij.nl.

  Gratis eBook “Het grote gevaar van het HPV-vaccin”

  Steeds meer kinderartsen wereldwijd bevelen het HPV-vaccin niet aan vanwege de risico’s en onvoldoende bewijs van de werking ervan. Dit onthullende gratis eBook geeft een volledige kijk op de nadelen en gevaren van de HPV-vaccinatie waardoor meisjes van 12 en 13 en hun ouders een weloverwogen beslissing kunnen nemen. Klik hier voor gratis download.

  Bron: Independent.co.uk

  In geval van verwijdering bronartikel door onbekende oorzaken is de link naar de bron ook te vinden op mijn beveiligde server in .PNG formaat: Duizenden meisjes ernstig ziek door HPV-vaccinatie tegen baarmoederhalskanker.png

 • Robert De Niro bespreekt link tussen autisme en vaccinaties

  Acteur Robert De Niro komt eindelijk naar buiten met zijn verhaal. De Niro heeft samen met zijn vrouw Grace een 18-jarige zoon met autisme. Op de Amerikaanse The Today Show bespreekt hij het verband tussen autisme en vaccinaties. Op 2:20 min begint hij zijn verhaal.

  Na eerder een vertoning van een anti-vaccinatiedocumentaire nog te hebben verdedigd op een filmfestival, heeft Robert De Niro een dag later op 27 maart 2016 alsnog onder zware druk de film van het programma van het Tribeca Film Festival geschrapt. [highlight]De Niro kwam onder vuur te liggen door de farmaceutische industrie[/highlight] nadat hij ervoor had gezorgd dat een [highlight]documentaire, die een link legt tussen vaccinaties en autisme bij kinderen[/highlight], op het festival zou worden vertoond.

  De acteur is mede-oprichter van het New Yorkse festival, dat sinds 2002 bestaat. Vaxxed: From Cover-Up to Catastrophe werd geregisseerd door Andrew Wakefield, een voormalige dokter die nu documentaires maakt. [highlight]Dr. Wakefield gelooft heilig in de link tussen vaccinaties en autisme en publiceerde daar als arts artikelen over.[/highlight]

  Bron: YouTube

Back to top button
error: Waarschuwing: Inhoud is beveiligd!