E-nummers

De 11 gevaren van kunstmatig zoetstof Aspartaam (E951)

Aspartaam is één van de slechtste kunstmatige zoetstoffen die je tot je kunt nemen. Het brengt vele gezondheidsrisico’s met zich mee.

De zoetstoffenindustrie heeft het flink te verduren gekregen toen er een onderzoek gepubliceerd (bron1) werd in juli 2017. Hierin werd de link gelegd met een vergroot risico op hart- en vaatziekten en een groei aan BMI (Body Mass Index). Bij dit onderzoek waren zo’n 407.000 personen betrokken. Er is gekeken naar het gemiddelde over een periode van 10 jaar. Onderzoekers ontdekten dat het gebruik van dieetvoeding en –dranken (de lightproducten zonder calorieën) geen voordelen bieden. In plaats van gewicht te verliezen leidt het tot toename van gewicht, tailleomvang en obesitas. Daarnaast veroorzaakt het hoge bloeddruk, diabetes type 2 en hart- en vaatziekten.

In een aantal studies zag men wel het voordeel van het gebruik van aspartaam tot gewichtsverlies. Maar zoals vaker voorkomt bij aspartaamonderzoek, werden deze onderzoeken gefinancierd door bedrijven die belang hadden bij een positief resultaat. Helpen producten gezoet met aspartaam bij gewichtsverlies? Nee. Is aspartaam veilig in gebruik? Nee. Veroorzaakt aspartaam negatieve, soms gevaarlijke bijwerkingen? Ja, absoluut. Inmiddels zijn er in meer dan 6.000 producten aspartaam gevonden.

11 gevaren van dit veel voorkomende voedingsadditief

1. Verhoogd risico op kanker
Al tientallen jaren bewijzen studies dat er potentieel kankerverwekkende eigenschappen aanwezig zijn in aspartaam. Het Ramazzini Instituut (een onafhankelijk instituut dat wetenschappelijk onderzoek doet naar kanker in Italië) staat achter de resultaten van haar bevinding dat aspartaam lymfklierkanker en leukemie met 300% heeft doen toenemen. Ondanks dat deze bevinding door de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) werd afgewezen, blijft het instituut bij haar standpunt. (bron2)

Een onderzoek door het Ramazzini instituut legt een link tussen aspartaam en verschillende meervoudige vormen van kanker. Zelfs in doseringen die beneden de aanvaardbare hoeveelheden liggen. Meerdere studies hebben een verband ontdekt dat het gebruik van aspartaam linkt aan de volgende kankersoorten; leverkanker, longkanker, hersenkanker, borstkanker, prostaatkanker en kankers van het centrale zenuwstelsel. (bron3, bron4, bron5, bron6)

2. Kan diabetes veroorzaken of verslechteren
Hoewel artsen vaak nog adviseren om suikerhoudende dranken te vervangen voor lightproducten, lijkt het dat aspartaam juist het tegenovergestelde effect heeft dan men gehoopt had. De consumptie van lightproducten is in verband gebracht met een hoger risico op diabetes type 2, alsook het metabool syndroom. Men heeft een studie gedaan onder 6800 personen met een diversiteit aan etnische achtergronden in de leeftijd van 45 tot 84 jaar oud. Hierbij toonde men aan dat het risico op diabetes 67% hoger lag onder de mensen die dagelijks lightproducten tot zich namen ten opzichte van mensen die geen lightproducten innamen. (bron7)

3. Verhoogde kans op hartaandoeningen en beroertes
Onderzoek van de Purdue University (wereldberoemde onderzoekuniversiteit in Indiana, Verenigde Staten) toonde in 2013 aan dat frequent gebruik van kunstmatige zoetstoffen als Aspartaam (E951), Sucralose (E955) en Sacharine (E954) gerelateerd zijn aan gewichtstoename, metabool syndroom, diabetes en hartaandoeningen veroorzaakt door stofwisselingsstoornissen. (bron8)

De Northern Manhattan Study (NOMAS te New York) richtte zich op de studie van beroertes en relevante risicofactoren. Tijdens een onderzoek ontdekte de NOMAS dat mensen die dagelijks lightdranken tot zich nemen een verhoogde kans op hartaandoeningen hebben. In dit onderzoek betrokken zij ook gerelateerde ziekten. Zij zagen dit verband niet bij mensen die gewone frisdrank dronken. (bron9)

4. Kan neurologische- en hersenaandoeningen veroorzaken
Onderzoek aan de Universiteit van North Dakota’s Department of Nursing liet zien dat mensen die dagelijks een hoge dosis aspartaam tot zich namen meer geïrriteerd raakten, depressief gedrag vertoonden en een vermindering tot ruimtelijke oriëntatie hadden. In feite was de aspartaamdosis de helft van wat de toegestane hoeveelheid per dag is, zo beweerde de FDA (Amerikaanse Voedsel en Warenautoriteit). (bron10)

Eén van de eerste studies naar aspartaam in relatie tot de hersenen werd gedaan door John Olney in 1970. Hij was de grondlegger van het onderzoeksveld in de neurowetenschappen, beter bekend als excitotoxiciteit (dit is een vorm van toxiciteit door overmatige stimulatie van de hersenen via de prikkelende stof glutamaat). Olney was lange tijd een tegenstander van legalisatie van aspartaam vanwege zijn uitgebreide onderzoek op dit onderwerp.

Zijn publicatie in 1970 liet zien dat jonge muizen die aan aspartaam waren blootgesteld, hersenschade opliepen. Zelfs al bij het toedienen van een relatief lage dosis. Wanneer dit tot een bepaalde hoogte ook voor mensen geldt, kan het helpen een verklaring te vinden waarom aspartaam ook gerelateerd is aan een verhoogde kans op een beroerte of dementie (dit volgens een onderzoek van het onderzoeksinstituut in Framingham Massachusetts, Framingham Heart Study genoemd). (bron11, bron12)

5. Kan stemmingsstoornissen veroorzaken of verslechteren
Niet alleen kan aspartaam achteruitgang van het neurologische systeem veroorzaken, het kan ook zekere psychische stoornissen ontwikkelen en met name depressie. Het consumeren van aspartaam leidt mogelijk tot achteruitgang in het leren en het emotioneel functioneren. (bron13)

Het drinken van lightdranken is meer dan eens gerelateerd aan depressie. Dit blijkt uit een studie onder bijna 264.000 deelnemers over een periode van 10 jaar. De onderzoekers ontdekten dat mensen die meer dan vier blikjes of koppen lightdranken per dag dronken zo’n 30% tot 38% meer kans hadden om een depressie te ontwikkelen. Koffiedrinkers daarentegen hebben 10% minder kans op een depressie. (bron14, bron15)

6. Draagt mogelijk bij aan fibromyalgie
In de Verenigde Staten lijden meer dan zes miljoen mensen aan een chronische pijnstoornis, beter bekend als fibromyalgie. Men weet nog steeds de oorzaak van de ziekte niet en ook niet hoe deze te genezen. Maar een kleinschalige studie onderzoekt een groep fibromyalgiepatiënten die al jaren op zoek is naar effectieve behandelmethoden. (bron16)

Deze studie ontdekte dat het weglaten van aspartaam en MSG (bekend onder E621) resulteerde in een volledige of bijna volledige afname van alle symptomen binnen een paar maanden. De symptomen keerden terug na inname van één of beide stoffen.

7. Gerelateerd aan gewichtstoename
Er zijn verscheidene redenen waarom aspartaam niet leidt tot gewichtsverlies. De eerste is dat inname van kunstmatige zoetstoffen geen oplossing biedt voor de suikerverslaving waarnaar ze refereren. In plaats daarvan zorgen ze er voor dat het brein naar nog meer zoetigheid verlangt.

Wanneer men suiker eet verlangt het brein ook naar zoetigheid, maar met dit verschil dat het lichaam nu wel van caloriefeedback wordt voorzien. Het lichaam begrijpt hierdoor dat het zou moet stoppen met eten. Aspartaam doet het tegenovergestelde. Die moedigt verlangens naar zoet en afhankelijkheid aan, zonder de caloriefeedback waardoor men weet wanneer men moet stoppen. Hierdoor gaat men nog meer producten gebruiken die zoetstoffen bevatten.

In een experiment dat plaatsvond in 2014 werd gesteld dat het drinken van lightdranken invloed zou hebben op psychologische processen. Dit zou ertoe kunnen gaan leiden dat een persoon een teveel aan calorieën gaat innemen. (bron17)

8. Kan vroegtijdige menstruatie veroorzaken
In een recent onderzoek naar aspartaam hebben drie Amerikaanse universiteiten jonge meisjes gedurende 10 jaar gevolgd in hun groei en hormonale veranderingen, alsook hun leef- en voedingspatroon. Ze ontdekten dat het drinken van cafeïnehoudende frisdranken, en met name lightdranken, werd gerelateerd aan het ontwikkelen van een vroegtijdige menstruatie cyclus. (bron18, bron19)

9. Gerelateerd aan de ontwikkeling van autisme
Hopelijk ben je nu overtuigd dat aspartaam gevaarlijk is en vooral voor zwangere vrouwen. Nog een reden om deze zoetstof te mijden is dat er bij kinderen autisme kan ontwikkelen.

In het tijdschrift Medical Hypotheses bediscussieerden wetenschappers een onderzoek naar vrouwen die blootgesteld waren aan methanol (gevonden in aspartaam) via de voeding. Zij zouden aanzienlijk meer kans hebben om een kind ter wereld te brengen dat autisme zal ontwikkelen. (bron20)

10. Hoger risico op nierziekte
Bij mensen die aanvankelijk een gezonde nierfunctie hebben, kunnen de nieren na het drinken van lightproducten met aspartaam 30% minder gaan functioneren dan bij mensen die geen lightproducten drinken. Dit onderzoek werd gehouden over een tijdsbestek van 20 jaar en betrof 3.000 vrouwen. (bron21)

11. Kan ‘Aspartaamziekte’ veroorzaken
Deze term, hoewel geen officiële erkende medische aandoening, is bedacht door dokter H.J. Roberts. Hij schreef het boek Aspartaamziekte in 2001 waarin hij een uitgebreid onderzoek vrijgaf. Hij pleitte voor een verbod op aspartaam bij overheidsinstanties tot aan zijn dood in 2013.

Hij veronderstelt dat het gaat om een epidemie in de westerse beschaving dat wordt genegeerd door en goedgekeurd door de Voedsel en Warenautoriteit en andere overheidsinstanties. Hij beweert dat de volgende symptomen aan de aspartaamziekte zijn gerelateerd: diabetes, lage bloedsuikerspiegel, stuiptrekkingen (toevallen), hoofdpijn, depressie en andere psychische stoornissen, hyperthyreoïdie (snel werkende schildklier), hoge bloeddruk, artritis, MS, Alzheimer, lupus (auto-immuunziekte), hersentumoren en carpaaltunnelsyndroom (beknelling van de middelste handzenuw). Dit is geen volledige lijst. (bron22)

In mijn gratis eBook heb ik een lijst van producten opgesomd die Aspartaam (E951) en Acesulfaam-K (E950) bevatten. Je kunt het hier gratis downloaden.

Bronnen:
1. Canadian Medical Association, July 17, 2017 189 (28) E929-E939
2. European Ramazzini Foundation
3. Environmental Health Perspectives, 2006 Mar; 114(3): 379–385. doi: 10.1289/ehp.8711
4. American Journal of Industrial Medicine
5. Cytotechnology, 2014 Dec; 66(6): 875–881
6. Folia Neuropathologica, 2013;51(1):10-7
7. American Diabetes Association, 2009 Apr; 32(4): 688-694, doi.org/10.2337/dc08-1799
8. Trends in Endocrinology and Metabolism. 2013 Sep;24(9):431-41. doi: 10.1016/j.tem.2013.05.005
9. Journal of General Internal Medicine, 2012 Sep; 27(9): 1120–1126
10. Research in Nursing and Health. 2014 Jun;37(3):185-93. doi: 10.1002/nur.21595
11. Stroke. 2017;48:1139-1146
12. Neurology, doi.org/10.1212/WNL.42.5.1000
13. European Journal of Clinical Nutrition. 2008 Apr;62(4):451-62
14. Newswise
15. Biological Psychiatry. 1993 Jul 1-15;34(1-2):13-7
16. The Annals of Pharmacotherapy. 2001 Jun;35(6):702-6
17. Appetite. 2014 Dec;83:82-8. doi: 10.1016/j.appet.2014.08.003
18. American Journal of Clinical Nutrition. 2015 Sep;102(3):648-54. doi: 10.3945/ajcn.114.100958
19. The Atlantic, 26 juni 2016
20. Medical Hypotheses. 2015 Oct;85(4):441-6. doi: 10.1016/j.mehy.2015.06.025
21. National Kidney Foundation
22. Texas Heart Institute J. 2004; 31(1): 105
23. Dr. Axe.com

Erkin Oksak

Ik vind dat mensen zich bewust moeten zijn van wat ze eten en in hun lichaam binnenkrijgen. In mijn ogen levert de voedingsindustrie een belangrijke bijdrage aan de huidige chronische ziekten in onze samenleving. Goede voeding, geen medicijnen, is de sleutel tot een goede gezondheid. Klik hier voor mijn persoonlijk verhaal en motivatie »

Related Articles

Subscribe
Hou me op de hoogte van

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

13 Reacties
oudste
nieuwste meest gestemde
Inline Feedbacks
View all comments
Rowan
9 augustus 2018 16:09

Ik voel me ontzettend zenuwachtig naar het consumeren van zoetstof, en het maakt niet uit welke. iets wat ik niet voel als er alleen maar suiker in zit. ook ben ik een fijnproever die de nasmaak zo vies vind dat ik drankjes zoals lipton ice-tea, sprite en fanta allemaal ben gaan vermijden. in alle 3 de gevallen is er in de laatste paar jaar geen versie zonder zoetstof meer te verkrijgen en is het recept stiekem verandert, maar ik proef het toch duidelijk.

Elly
3 september 2018 16:03
Reply to  Rowan

Helemaal mee eens….ik vind ook die nasmaak zo goor, proef ik uren later nog. En van light krijg ik hoofdpijn, misselijk etc. Ik zal het ook echt niet in huis halen als het even kan.

Valerie
3 september 2018 16:16

Waarom wordt dit niet verboden?
Dit is nog erger dan drugs alcohol roken

Els
3 september 2018 18:15

Mag erg graag naar jullie site kijken en lezen,steek er altijd wat van op Maar de berichten zijn zo tegenstrijdig met wat mijn arts zegt bv over de statines wie en wat moet ik nu geloven.

Harry
3 september 2018 19:06
Reply to  Els

Beste Els, De huidige reguliere gezondheidszorg is een op de prikkel van hoe mee mensen (ziek zwak en misselijk) gebaseerd systeem. Voorts is vrijwel alles geprotecoleerd en weet men zelf vrijwel niets over uw of mijn levenswijze en voorgeschiedenis. Ook eetgewoonte is al helemaal nauwelijks een onderwerp waar men zowel in de opleiding als dagelijk zich niet mee bezig houd. De reguliere gezondheidszorg is feitelijk de verschuifgeneeskunde . Heeft u dit dan volgt pil dat. Etc .Het is van essentieel belang dat u zelf de regie houd over uw lichaam. En u bovendien goed informeerd over bijwerkingen en contra-indicatie van… Lees verder »

Els
3 september 2018 19:54
Reply to  Harry

Dankje.

Gerard
3 september 2018 19:24
Reply to  Els

Zeker niet alles voor zoete koek aannemen wat de arts zegt, studie van de artsen word mede betaald door de farma…. industrie en dat is een industrie waar wereldwijd honderden miljarden in omgaan, dus duidelijk waar de belangen liggen

Harry
3 september 2018 18:48

Wist dit al heel lang .Alle kunstmatige zoetstoffen zijn giga bedrog en slecht voor mensen .Ook het goedkope fructose glucose wat bijna overal in zit is een belasting voor het menselijk lichaam .De suikerindustrie is feitelijk mede verantwoordelijk voor de ziektelast van o.a. diabetes toename van 1.5. miljoen suiker patiënen in Nederland .

Leann Forst
18 oktober 2019 14:31

I think the only reason they are not banned is their manufacturer and promoters are spending million of dollars for their promotion.

Angela
15 november 2019 12:36

Ik heb 25 jaar zoetjes in mijn thee en koffie gedaan, tot ik hoorde hoe erg het kan zijn……Heb ook veel van de dingen die je er van kan krijgen……Maar nu ik al jaren geen zoetstoffen meer gebruik, kan dan wel mijn gezondheid weer verbeteren????

Charlotte
10 maart 2021 14:15

….en dan lees ik zojuist dan mijn antihistamine vol zit met aspartaam, sorbitol en mannitol; los van de schadelijkheid is dat ik hier allergisch op reageer. Ppfff…. waarom in godsnaam zitten er kunstmatige zoetstoffen in zo’n piepklein pilletje??? Ik slik nooit iets, zelfs geen paracetemol, nu is er even geen ‘keuze’ en dan ontdek ik dit. Weet iemand een snelwerkend vergelijkbaar middel dat wel veilig is??

Karoly
3 september 2023 12:45
Reply to  Charlotte

Kyk op dr eric berg youtube

yessir
28 september 2023 15:12
Reply to  Karoly

aleee gast das toch ni meer normaal toch kmo represent

Back to top button
13
0
Would love your thoughts, please comment.x